Selecteer een pagina

Privacyverklaring Muziek Praktijk Vathorst

 

Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01082018.

 

Muziek Praktijk Vathorst, gevestigd aan Sparrenboomseberg 20,3295GC te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Home

Sparrenboomseberg 20

3825GC

Amersfoort

+31 (0)640927392

 

W.M. van Vliet  is de eigenaar van Muziek Praktijk Vathorst en verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Muziek Praktijk Vathorst en zij is te bereiken via info@moeiteloosmantelzorgen.nl.

 

Muziek Praktijk Vathorst garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Muziek Praktijk Vathorst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens:

Om ons eBook te kunnen downloaden vragen we je je voornaam en e-mailadres in te vullen op onze website.

 

Doeleinden en grondslag:

Muziek Praktjik Vathorst verwerkt  je voornaam en e-mailadres voor de volgende doeleinden:

  1. om je ons eBook te kunnen sturen;
  2. om je tips en informatie te kunnen sturen die aansluiten bij de inhoud van ons eBook, bijvoorbeeld in de vorm van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal;
  3. om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.

 

  1. Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

 

De verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde genoemd onder nummers 1 en 2 is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst betreffende ons eBook. De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 3 en 4 5 geschiedt op basis van ons gerechtvaardigd belang daarbij. Het is voor onze bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. We streven ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van onze (potentiële) klanten wordt gediend.

 

Bewaartermijn:

Muziek Praktijk Vathorst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van je voornaam en e-mailadres:

 

Wanneer jij je inschrijft voor denieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen we je persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 1 en 2 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ bewaren tot het moment dat je je weer uitschrijft voor deze lijst in ons e-mailmarketingsysteem. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

 

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden genoemd onder nummers 3,  en 4 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ worden bewaard tot het moment dat zich het eerste voordoet van de volgende twee situaties: 1) totdat jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen, of 2) totdat wij niet langer een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens voor de hiervoor bedoelde doeleinden.

 

 

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies (zie cookies)

 

Privacybeleid andere websites:

Op https://moeiteloosmantelzorgen.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moeiteloosmantelzorgen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Muziek Praktijk Vathorst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muziek Praktijk Vathorst) tussen zit.

 

Delen met derden:

Muziek Praktijk Vathorst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muziek Praktijk Vathorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign.

 

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je hier (Engelstalig).

 

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Muziek Praktijk Vathorst gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Websites voor Therapeuten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

 

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

 

Facebook

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Twitter

Google Plus

Buffer

YouTube

 

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

 

Tracking cookies

Met jouw toestemming gebruiken wij Site Tracking van ActiveCampaign. Site Tracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over Site Tracking vind je hier. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt mij verzoeken om je dit toe te sturen. Dien hiertoe een verzoek in, dan regel ik dat binnen 3 maanden. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@moeiteloosmantelzorgen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Muziek Praktijk Vathorst zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden op jouw verzoek reageren.

 

Muziek Praktijk Vathorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van persoonsgegevens:

Muziek Praktijk Vathorst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@moeiteloosmantelzorgen,nl.

 

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op01082018.

 

Muziek Praktijk Vathorst, gevestigd aan Sparrenboomseberg 20,3295GC te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Home

Sparrenboomseberg 20

3825GC

Amersfoort

+31 (0)640927392

 

W.M. van Vliet  is de eigenaar van Muziek Praktijk Vathorst en verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Muziek Praktijk Vathorst en zij is te bereiken via info@moeiteloosmantelzorgen.nl.

 

Muziek Praktijk Vathorst garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Muziek Praktijk Vathorst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens:

Om ons eBook te kunnen downloaden vragen we je je voornaam en e-mailadres in te vullen op onze website.

 

Doeleinden en grondslag:

Muziek Praktjik Vathorst verwerkt  je voornaam en e-mailadres voor de volgende doeleinden:

  1. om je ons eBook te kunnen sturen;
  2. om je tips en informatie te kunnen sturen die aansluiten bij de inhoud van ons eBook, bijvoorbeeld in de vorm van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal;
  3. om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.

 

  1. Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

 

De verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde genoemd onder nummers 1 en 2 is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst betreffende ons eBook. De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 3 en 4 5 geschiedt op basis van ons gerechtvaardigd belang daarbij. Het is voor onze bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. We streven ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van onze (potentiële) klanten wordt gediend.

 

Bewaartermijn:

Websites voor Therapeuten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van je voornaam en e-mailadres:

 

Wanneer jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen we je persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 1 en 2 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ bewaren tot het moment dat je je weer uitschrijft voor deze lijst in ons e-mailmarketingsysteem. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

 

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden genoemd onder nummers 3,  en 4 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ worden bewaard tot het moment dat zich het eerste voordoet van de volgende twee situaties: 1) totdat jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen, of 2) totdat wij niet langer een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens voor de hiervoor bedoelde doeleinden.

 

 

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies (zie cookies)

 

Privacybeleid andere websites:

Op https://moeiteloosmantelzorgen.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moeiteloosmantelzorgen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Muziek Praktijk Vathorst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muziek Praktijk Vathorst) tussen zit.

 

Delen met derden:

Muziek Praktijk Vathorst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muziek Praktijk Vathorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign.

 

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je hier (Engelstalig).

 

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Muziek Praktijk Vathorst gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Websites voor Therapeuten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

 

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

 

Facebook

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Twitter

Google Plus

Buffer

YouTube

 

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

 

Tracking cookies

Met jouw toestemming gebruiken wij Site Tracking van ActiveCampaign. Site Tracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over Site Tracking vind je hier. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt mij verzoeken om je dit toe te sturen. Dien hiertoe een verzoek in, dan regel ik dat binnen 3 maanden. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@moeiteloosmantelzorgen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Muziek Praktijk Vathorst zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden op jouw verzoek reageren.

 

Muziek Praktijk Vathorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van persoonsgegevens:

Muziek Praktijk Vathorst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@moeiteloosmantelzorgen,nl.

 

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Pin It on Pinterest

Share This